Handplockat er nominert til Svenska Fotobokspriset

Vi har gleden å meddele at boken Handplockat er nominert til Svenska Fotobokspriset. Slik motiverer juryen, på vegne av Svenska Fotografers Förbund hvorfor de har valgt vår bok :

Handplockat – På utflykter i bildarkivet: Christine Sjöberg, Lars Dyrendom, Fröydi Laszlo, Hendrik Zeitler 

Fotograferna/konstnärerna, tillika redaktionsgruppen för boken, har alla bakgrund från Högskolan för fotografi i Göteborg och har använt sig av både den akademiskt teoretiska delen och den konstnärligt praktiska när det gäller att forska kring den fotografiska bilden.
 
Den gemensamma nämnaren fotograferna emellan är en stark tilltro till visuellt berättande och en önskan att genom ett fotografiskt bildmaterial föra en diskussion om ämnen som korsar flera olika områden. Med denna gemensamma grund skapade de vintern 2011 en konstutställning, ett teoretiskt seminarium och ett barnprojekt vid
Göteborgs Naturhistoriska Museum, vilket boken är en vidareutveckling av.
 
I boken medverkar, förutom redaktionsgruppen, Frida Klingberg, Tyrone Martinsson, Peo Olsson, Anna Samuelsson, Bryndís Snæbjörnsdóttir, Mark Wilson och Liv Emma Thorsen.
 
Handplockat –på utflykter i bildarkivet, är en bok om fotografi och dess samtida
roll, men också en bok fylld av visuella berättelser. I boken har konstnärer och forskare undersökt bilder av människor, djur och natur i modernt fotografi, samt vilka historier och idéer dessa skapar och är medskapare till.
 
Temat är bilder av djur och natur i fotografiska samlingar, museum och arkiv. Med en visuell ingång reflekterar boken kring både historia, naturvetenskap, filosofi, sociologi, psykologi, konst och konstvetenskap.
 
Formgivare:
Daniel Flodin och Jesper Canell
Förlag: Förlaget 284
Förlagsredaktör: Fröydi Laszlo

Juryen består i år av:
Sophie Allgårdh, konstkritiker i Svenska Dagbladet och författare, Stockholm; Johan Sjöström, intendent, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg; Ingrid Fischer Jonge, f.d. director Museet for Fotokunst, Odense, Danmark; Nina Ulmaja, designansvarig och formgivare, Albert Bonniers Förlag, Stockholm; Claes Gabrielsson, fotograf och journalist, Sveriges Television, Ö

På fernissagen ved galleri KC var Hendrik Zeitler, Christine Sjöberg og Fröydi Laszlo tilstede og passet på å feire den gode nyheten. Lars Dyrendom var desverre fravaerende ved tilfellet.

Foto: Mette Johansen

Remember Me