Bli medlem?

Medlemssidorna är under konstruktion och kommer inom kort att fyllas på. Klicka på länken nedan för att se introduktionsvideo och ta del av förmånen att bli medlem.

Se introduktionsvideo och skapa ett medlemskonto

Barn/kunst Workshopen ”Djurens Skuggor” gjennomförtes ved Göteborg Naturhistoriska Museum 15 feb 2011

Workshop for barn "Djurens skuggor"

I anledning kunstutstillingen "Handplockat- på utflykter i bildarkivet" Önsket de deltagende
kunstnerene hjelp fra åtte barn med å skape et felles, eksperimentelt kunstuttrykk.
Workshoppen kommer til å foregikk i Göteborg Naturhistoriska Museums skolesal,
tirsdag 15 feb fra 12.00 - 15.30 med deltagende barn fra 4-7 år

Länk till en film inspelat under workshopen >>

Om Workshoppen

Fröydi Laszlo, som leder workshoppen, er billedkunstner og Reggio Emilia atelierista.
I projektet ”Djurens Skuggor” er målet at barna skal hjelpe oss å ta rede på ukjente relasjoner
melon oss mennesker og dyr, og at de skal få inngå i et samarbeidsprojekt som medskapende
på lik linje med oss voksne.
”Barnas sett å naerme seg verden og å oppfinne mening er en viktig tilgang for vårt samfunn,
og behöver å synliggjöres." Sier Fröydi Laszlo

I Reggio Emilia pedagogiken handler det ikke om ferdige lösninger eller å skape spesielle
objekter. I stedet stötter vi barnets egen vei inn i en kreativ prossess hvor ulike språk og
uttrykk blandes og flyter i hverandre. Det finnes inget skille mellom forskning og gestaltning,
en oppdagelse leder til neste og forklaringen av hva som skjer kan bli en tanke, en dans eller
et byggverk.

Hva skal vi gjöre ?
I "Djurens Skuggor" arbeider vi idet valgte rommet med lys og skygge, materiale fra dyr,
tegning og forming. Blant annet kommer barna til å få omforme et berg av ca 50 kg ull til noe
nytt og ukjent. Til hva? Ja, det er det vi gjerne vil ta rede på. For å kunne fölge barnas tanker
vil vi be dem filme hva de gjör med videokamera, hvilket Fröydi senere kommer til å redigere
fram til en film/dokumentasjon. Kamera og annen utrustning kommer til å finnes på plass,
Dokumentasjonen er et viktig verktöy i Reggio Emilia pedagogikken, likeså at denne blir sett
og anvendt av flere. Vi vil forsöke å hjelpe barna til å gjöre dokumentasjonen av arbeidet på
sitt eget sett, men også dokumentere hvordan de kommer fram til ulike problemlösninger,
tanker og gestaltninger. Dokumentasjonen er en refleksjon, på samme vis som de andre
aktivitetene vi har for oss under workshopen. For oss er det inget skarpt skille mellom
gestaltning og dokumentasjon, det flyter inn i hverandre og blir en kreativ helhet

Om dere har noen spörsmål så kontakt meg gjerne på e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , merk mailet "workshop"

På vegne av kunstnerene i utstillingen "Handplockat"
Vennlig hilsen

Presentation av workshopen med bild och text i pdf format >>

<< Tillbaka

 

Remember Me